top of page

ALTRES AJUDES que pots demanar si continues a l'atur i no tens dret a les anteriors.Es coneixen com a “ajudes extraordinàries”, aquelles que es poden sol·licitar com a últim recurs quan no és possible demanar ni la prestació contributiva (l'atur per haver treballat 360 dies o més), ni tampoc cap dels subsidis ordinaris.


Aquestes dues primeres se sol·liciten al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE): des de la seu electrònica (si teniu certificats) i si no en teniu, amb el formulari de pre-sol·licitud, o demanant cita prèvia a les vostres oficines (localitzades a les oficines) de SOIB).


1. La RAI (Renda Activa d'Inserció).

La principal ajuda extraordinària, vigent des del 2006, és la Renda Activa d'Inserció (RAI). Aquesta prestació ofereix 463 euros al mes fins a tres anualitats, per a col·lectius amb dificultats d'accés especials al mercat laboral: aturats de llarga durada majors de 45 anys, víctimes de violència de gènere, emigrants retornats i desocupats amb discapacitat.
2. El SED (Subsidi Extraordinari per Atur)

Fins al 30 d'abril del 2018, van existir dues ajudes extraordinàries més: PLA PREPARA i PAE. Tot i això, aquestes ja no estan vigents. Al seu lloc, es va crear el Subsidi Extraordinari per Atur (SED), que consisteix en una ajuda de 463 euros durant un màxim de 6 mesos.

La poden sol·licitar per una sola vegada els aturats amb càrregues familiars que esgotin un subsidi ordinari, o bé que siguin aturats de llarga durada i no tinguin dret a altres subsidis.
A MÉS recorda, si has esgotat les opcions anteriors i no se't reconeix el dret a cap ajut o subsidi, des de la SEGURETAT SOCIAL s'ofereixen:


1. L'IMV (Ingrés Mínim Vital).

És un ajut especial que s'atorga per donar cobertura a més de 850.000 persones sense recursos. Es configura com a dret subjectiu a una prestació econòmica, no exigeix cotitzacions per desocupació, però sí complir requisits de vulnerabilitat econòmica.

Consulta aquí la seva normativa específica: https://imv.seg-social.es/


El seu tràmit és a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (http://sede.seg-social.gob.es), tant amb certificat digital o Cl@ve permanent com sense certificat electrònic. Quan estiguis a la seu electrònica de la Seguretat Social, fes clic a la pestanya de Ciutadans, i quan hi siguis clica sobre la secció de Família que veuràs dins.


2. La RESOGA (Renda Social Garantida).

És una renda social de les Illes Balears gestionada des de la CONSELLERIA DE FAMÍLIES I ASSUMPTES SOCIALS. La poden sol·licitar les persones en situació de vulnerabilitat econòmica que no tinguin dret a percebre l'IMV (s'ha d'haver sol·licitat prèviament i tenir-ne la resolució).

És una prestació periòdica adreçada a cobrir les situacions de vulnerabilitat social derivada de la manca de recursos econòmics de les persones, famílies o altres nuclis de convivència.

Consulta aquí la seva normativa específica: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2615446/


Cal tenir cita prèvia per sol·licitar la prestació. Es pot demanar a través de l'Assistent virtual de la Renda garantida de ciutadania https://dgss.fundaciobit.org/citadgss/reservar-cita;lang=es o bé trucant al 900 400 012.


A l'anterior publicació trobaràs els ajuts per desocupació que pots demanar al SEPE abans de plantejar-te si tens dret a algun dels que aquí t'hem presentat!


PIO de SOLI UGT.IB forma part del programa: “SOIB Itineraris Integrats d'Inserció”, promogut pel SOIB i compta amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).

23 views

תגובות


bottom of page