top of page

Coneixes les ajudes de la Seguretat Social i les ajudes autonòmiques de les Illes Balears?


Tal com comentàvem la setmana passada, des del SOLI hem detectat la confusió que aquests subsidis generen i hem tractat d'explicar quines ajudes podem sol·licitar un cop se'ns ha esgotat l'atur, o si no tenim dret a aquest.


Si les ajudes del SEPE, explicades a la publicació anterior del blog, a les que pensàvem tindríem dret si ens han sigut denegades, podem optar a sol·licitar les ajudes econòmiques de la Seguretat Social i, després de la negativa d'aquestes darreres, acudirem a les ajudes de la Comunitat Autònoma, en el nostre cas, de les Illes Balears.


A l'entrada del blog d'aquesta setmana, presentem un resum de les ajudes econòmiques de la Seguretat Social i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com les municipals que s'ofereixen durant aquest any 2022:


SEGURETAT SOCIAL


-Ingrés mínim vital (IMV): és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen totes soles o estan integrades a una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques. Els requisits per sol·licitar-ho són:

 • Tenir residència a Espanya d'un mínim d'un any i de forma continua

 • Trobar-se a una situació de vulnerabilitat econòmica, acreditant de carència de patrimoni, actius i ingressos

 • Unitat de convivència formada des de mínim 6 mesos


-Complement d'ajuda a la infància: és una ajuda per als beneficiaris del IMV, de fins 100€ al mes per cada menor per a famílies amb rentes baixes, que s'afegeix als imports de l'Ingrés Mínim Vital i dependrà dels ingressos que es tinguin a cada llar. Els imports mensuals es calculen en funció de les característiques de les persones sol·licitants:

 • Per cada menor de tres anys: ajuda de 100€/mes

 • Per cada menor entre 3 i 6 anys: ajuda de 70€/mes

 • Per cada menor entre 6 i 18 anys: ajuda de 50€/mes


En quant a les pensiones nacionals, la Seguretat Social inclou les següents:

 • Pensió de jubilació nacional

 • Pensió per incapacitat permanent

 • Prestació per viduïtat, orfandat i/o favor familiar

 • Increment en la pensió d'incapacitat permanent total amb 55 anys

 • Auxili per defunció

 • Millora de percentatge de viduïtat per a majors de 65 anys

 • Prestacions meritades i no percebudes per defunció

 • Mantenir la pensió de viduïtat per nou matrimoni

Així mateix, relacionades amb ajudes a la família, apareixen:

 • Prestació per naixement i cures del menor (i per adopció o acollida)

 • Prestació per naixement o adopció múltiple (famílies nombroses, monoparentals o mares amb discapacitat)

 • Prestació per la cura de menors afectats per malaltia greu

 • Prestació per risc durant l'embaràs

 • Prestació per filla/a a càrrec (menor 18 anys amb discapacitat igual o superior al 33%)


COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS


-Renta Social Garantida (RESOGA): és una prestació periòdica dirigida a cobrir les situacions de vulnerabilitat social derivada de la manca de recursos econòmics de les persones, famílies i altres nuclis de convivència. Els requisits per sol·licitar-la són:

o Haver sol·licitat el IMV i tenir la resolució de denegació per motius d'ingressos

o Estar empadronat/a en algun dels municipis de les Illes Balears

o Que acreditin residència a les Illes Balears mínim 12 mesos

o Estar en situació de vulnerabilitat econòmica per mancar de rentes o ingressos suficients

o Que cap membre de la unitat de convivència tingui dret a percebre altres prestacions públiques

o No ser beneficiari/a d'altres ajudes o rentes socials


Pots consultar les oficines d'Atenció Ciutadana per poder sol·licitar-la al següent enllaç: http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/es/l/oficinas/?mcont=18436El nostre programa -SOLI UGT- compta amb la participació del SOIB i del cofinançament del Fons Social Europeu i té per objectiu la inserció al mercat de treball de persones en risc d'exclusió social.

18 views

Comments


bottom of page