top of page

Guia dels perfils laborals més sol·licitats a Balears


Com cada any, l'agència de treball temporal Adecco publica el seu estudi sobre els perfils més demandats en cada comunitat autònoma. Concretament, l'empresa de recursos humans ha destacat cinc sectors a les Illes que compten amb llocs difícils de cobrir en l'actualitat i que més mà d'obra estan reclamant, com són el sector bancari, el sanitari, l'industrial, el comercial i el de l'hostaleria.


Perfils més demandats per sectors


Dins del sector sanitari i a causa de la crisi pandèmica que encara sofrim, s'ha agreujat la quantitat de perfils que escassegen i que van des de metges-ses de família a auxiliars-es d'infermeria passant per tècnics-ques de laboratori per a realitzar proves diagnòstiques en ports i aeroports.


Si ens fixem en el sector de l'hostaleria, l'informe comenta les dificultats que van denunciar des de l'hostaleria per a trobar mà d'obra qualificada durant l'estiu passat. El que no es comenta en l'estudi és que potser una millora de les condicions laborals en aquest sector animaria que hi hagués un major nombre de candidats qualificats amb ganes d'optar a aquests llocs de feina.


En tercer lloc, Adecco destaca el sector industrial com un altre dels que més treball cerca a Balears, i assenyala especialment tres tipus de perfils que ressalten per sobre dels altres: experts en seguretat i salut, carretoners i operaris especialitzats. Atribueix aquesta falta de perfils a l'alta qualificació requerida i la mobilitat d'aquesta mena de professionals.


La banca és un altre dels sectors que troba dificultats a l'hora de reclutar experts com a enginyers IT i experts en digitalització de processos, Intel·ligència Artificial i Data. Aquesta mancança Adecco l'atribueix a l'alt perfil qualificat del qual es tracta. La banca està sent un dels sectors que més està accelerant els seus processos de digitalització i necessita, sobretot, perfils tecnològics altament especialitzats’. I afegeixen que ‘a causa del seu alt nivell d'especialització i formació contínua existeixen molt pocs professionals amb aquest perfil i a més gaudeixen de plena ocupació’.

Finalment, Adecco apunta a l'àrea comercial com un altre dels sectors que més dificultats té per a trobar perfils qualificats ja que l'exigència cada vegada major d'un nombre més elevat d'idiomes complica aquesta tasca.


Dificultats afegides


L'informe acaba explicant que, a les dificultats habituals dels diferents sectors al llarg del país, a Balears s'afegeixen la falta d'habitatge i el preu del lloguer com a factors que redueixen el nombre de treballadors que es plantegen venir a les Illes a treballar.


El nostre programa -SOLI-UGT- compta amb la participació de SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu i té per objectiu la inserció en el mercat de treball de persones en risc d'exclusió social.10 views

Comments


bottom of page