top of page

Has signat en alguna ocasió un contracte prelaboral?

Des de fa unes setmanes, venim detectant des del Servei d'Orientació Laboral Integral (SOLI-UGT) varis casos als que els nostres usuaris i usuàries es veuen amb l'obligació de signar un contracte prelaboral per establir cert vincle previ a l'inici de la relació laboral amb l'empresa, el que es coneix amb el nom de “precontracte”.


Us heu trobat en la mateixa situació en alguna ocasió? T'has vist obligat/da a signar un contracte prelaboral sense conèixer molt bé quins són els teus drets i obligacions quan aquest document es signa?


A continuació, explicarem què és, quines són les condicions i per quins motius és important llegir detalladament el contracte prelaboral que estem signant, així com els drets i obligacions que, a partir d'aquest moment, podrem defensar o haurem d'assumir.


El precontracte és un document que es signa entre l'empresa i un treballador/a, al qual es pacta que en un futur es signarà un contracte laboral. S'entén com un compromís legal de contractació que, si s'incompleix, pot comportar responsabilitats per ambdues parts.


Amb la signatura d'un precontracte laboral, l'empresa es compromet a contractar a l'empleat/da i aquest s'assegura el lloc de feina; no obstant, no es generen obligacions laborals, ni percepció de salari ni acumulació d'antiguitat.


Antigament, aquests precontractes es realitzaven en llocs de feina i sectors més especialitzats, encara que darrerament i degut a la manca de personal a l'illa, s'obliga a signar dits documents a qualsevol lloc de feina, ja sigui restauració, hoteleria, comerç o serveis de seguretat.


Podem trobar-nos davant de dos escenaris d'incompliment del compromís:


- Per una banda, si es produeix l'incompliment per part de l'empresa, no s'acomiada al treballador/a (ja que no s'ha signat un contracte laboral) però sí aquest/a pot reclamar una indemnització per danys i perjudicis. Legalment no està estipulada cap indemnització per aquests casos, no obstant, el treballador/a podria justificar que ha pogut arribar a rebutjar altres feines pel fet d'haver signat l'acord del precontracte i, per tant, els ingressos que hagi deixat de percebre a l'espera de la contractació.

A més a més, podria demostrar també les despeses que li hagin comportant els desplaçaments a l'empresa per a la signatura del precontracte com viatges o inclús estades a hotels (si es tractés d'una altra ciutat) i/o dietes.

Així mateix, el fet d'haver deixat una feina anterior per iniciar una feina nova, podria deixar al treballador/a al desemparament de no poder percebre un ingrés de prestació per desocupació.


- Per altra banda, si l'incompliment el provoca el treballador/a pels motius que siguin (aconsegueix una feina millor, pujada del salari al seu treball actual, etc.) pot arribar-li la reclamació per part de l'empresa pel mateix motiu que l'anterior suposat: els danys i perjudicis que provocaran que aquesta persona no comenci a treballar. Aquesta reclamació podrà donar-se si es pot demostrar que l'empresa ha sofert pèrdues econòmiques com podrien ser, per exemple, la inversió que s'hagi realitat en formació al nou treballador/a.


Per tot això, des del SOLI recomanem que tant els contractes com els precontractes siguin llegits detingudament, analitzant els drets i les obligacions que tenim amb l'empresa que ens contractarà i que no tingueu objecció de demanar els dubtes pertinents a la persona encarregada.


El nostre programa -SOLI UGT- compta amb la participació del SOIB i del cofinançament del Fons Social Europeu i té per objectiu la inserció al mercat de treball de persones en risc d'exclusió social.

2 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page