top of page

Informe ‘Dona i mercat de treball’: una radiografia de l'ocupació femenina a les Illes


El Servei d'Orientació Laboral de les Illes Balears (SOIB) ha publicat aquesta setmana l'informe ‘Dona i mercat de treball a les Illes Balears’, que ha coincidit amb la celebració del 8M.

Les dades que recapta l'Observatori de Treball de les Illes són preocupants, com era de preveure, i ens sembla important poder ressaltar alguns dels quals mostra l'informe.

Malgrat la majoria d'aquests constaten que l'atur, els contractes de jornada parcial i l'assumpció de les càrregues de familiars de qualsevol tipus continuen recaient majoritàriament entre les dones, la dada positiva la trobem dins de l'àmbit de l'estudi i la recerca.

  • Les Balears han estat una de les regions més afectades en tot el país per la crisi pandèmica on les dones es continuen portant la pitjor part ja que representen el 54,1% del total d'aturats.

  • La taxa d'ocupació femenina entre 16 i 64 anys experimenta un fort descens i passa del 63,3% en 2019 al 57,9% en 2020, la taxa més baixa de l'anterior crisi en 2013.

  • Aquesta caiguda de l'ocupació ha afectat de manera més intensa a les persones joves menors de 30 anys (-24,7%) i a les persones amb contracte temporal que no s'han pogut acollir a mesures de protecció com els ERTO’s.

  • La taxa de contractes parcials entre la població femenina se situa en el 19,7% enfront del 6,6% entre els homes, la qual cosa explica que la conciliació familiar i laboral encara és assumida en gran part per les dones.

  • El salari mig anual d'un home a Balears és de 24.437,6€ enfront dels 21.085,7 que guanyen les dones. Aquestes dades mostren una bretxa salarial del 16%.

  • Si ens fixem a l'àmbit de l'estudi i la recerca, les dones que a Balears es dediquen a aquest camp representen un 46,5%, sis punts i mig per sobre de la mitjana nacional.

El nostre programa -SOLI-UGT- compta amb la participació de SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu i té per objectiu la inserció en el mercat de treball de persones en risc d'exclusió social.

1 view

Comments


bottom of page