top of page

Les persones empleades de la llar tenen dret a la prestació per desocupació, encara que no hagin cotitzat per aquesta contingència.


A la publicació de Febrer 2024 (núm. 118) del SERVEI D'ESTUDIS UGT ens presenten amb més detall el següent:

 

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Galícia, el 10 d'octubre passat, va dictar la sentència que les persones treballadores incloses al Sistema Especial d'Empleats/des de la Llar que no han pogut cotitzar per la contingència per desocupació, fins ara d'entrada en vigor de la norma esmentada, puguin percebre la prestació una vegada finalitzada la relació laboral.

 

En resum:

 

La normativa espanyola que excloïa la cotització per desocupació i la consegüent prestació a les persones treballadores integrades al SEEH és contrària al dret comunitari per discriminatòria.

 

Les modificacions introduïdes pel RDL 16/2022 no resolen el problema dels beneficiaris anteriors a la seva entrada en vigor.

 

Per això, el TSJ resol que han de reconèixer a la treballador/a el dret a la prestació per desocupació, malgrat no haver cotitzat per ella a causa de la “impossibilitat legal, discriminatòria”.

 

 

Si estàs interessat/ada en saber-ne més, accedeix aquí a l'informe: https://servicioestudiosugt.com/las-empleadas-del-hogar-tienen-derecho-a-desempleo/ 

 

 

PIO de SOLI UGT.IB forma part del programa: “SOIB Itineraris Integrats d'Inserció”, promogut pel SOIB i compta amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).

1 view

תגובות


bottom of page