top of page

Nova ampliació de les qualificacions d'acreditació de competències professionals - IQPIB


Tal i com vam informar fa unes setmanes, el Pla Acredita del Ministeri d'Educació, va obrir un nou procediment d'acreditació de competències continu i obert per a que es pogués sol·licitar en qualsevol moment. Aquestes acreditacions de competències són el procés pel qual la persona candidata adquireix una acreditació oficial de les seves competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació, amb la prèvia avaluació de les mateixes.


Per a participar a un procediment d'acreditació de competències professionals, els candidats i les candidates han de demostrar els coneixements i les capacitats que posseeixen.


La Conselleria d'Educació i Formació Professional de les Illes Balears, ha aprovat la resolució d'una nova convocatòria amb 19 qualificacions professionals, de les famílies professionals d'Activitats físiques i esportives (AFD), d'Electricitat i electrònica (ELE), d'Hoteleria i turisme (HOT), d'Imatge i so (IMS) i de Fusta, moble i suro (MAM), sumades a les 16 anteriors aprovades al mes de març, que s'oferiran i inclouran a les ja existents de forma permanent.


Les noves qualificacions per als processos d'acreditació de competències certificades per l'Institut de les Qualificacions Professionals (IQPIB) són les següents:

 1. Iniciació esportiva en gimnàstica rítmica(nivell 2)

 2. Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics (nivell 1)

 3. Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions a edificis (nivell 2)

 4. Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació (nivell 2)

 5. Muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia (nivell 2)

 6. Muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics (nivell 2)

 7. Manteniment d'electrodomèstics (nivell 2)

 8. Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i radiodifusió (nivell 3)

 9. Manteniment d'equips electrònics (nivell 3)

 10. Apiturisme (nivell 3)

 11. Atenció al passatge amb transport marítim i fluvial (nivell 3)

 12. Enoturisme (nivell 3)

 13. Micoturisme (nivell 3)

 14. Operacions de so (nivell 2)

 15. Assistència a la producció a la televisió (nivell 3)

 16. Treballs de fusteria i moble (nivell 1)

 17. Instal·lació de mobles (nivell 2)

 18. Muntatge de mobles i elements de fusteria (nivell 2)

 19. Organització i gestió de la producció en indústries de fusteria i moble (nivell 3)


Per a més informació i consulta de les qualificacions convocades actuals a la pàgina web l'IQPIB: http://www.caib.es/sites/iqpib/ca/inici/?campa=yesEl nostre programa -SOLI-UGT- compta amb la participació del SOIB i del cofinançament del Fons Social Europeu i té per objectiu la inserció al mercat de treball de persones en risc d'exclusió social.

15 views

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page