top of page

Orientació laboral i immigració, com recolzar en la inserció laboral?

Acabes d'arribar a Espanya d'un país extracomunitari i no saps com iniciar els tràmits per aconseguir el permís de treball ni com cercar una feina? Coneixes a algú que estigui a la mateixa situació?


La Unió General de Treballadores i Treballadors (UGT) ve desenvolupant des de fa varis anys un servei destinat a realitzar itineraris integrats d'inserció sociolaboral coneguts com Centres d'Informació i Assessorament Sociolaboral per a Immigrants (CIASI) a persones extracomunitàries que es troben regularitzades. Les accions que es desenvolupen en ells són d'informació, orientació, formació, intermediació, assessorament i seguiment. Els fons que subvencionen aquest projecte provenen de la Direcció General de Programes de Protecció Internacional i Atenció Humanitària (MISSM) i el Fons Social Europeu, en col·laboració amb la UGT.


Aquests centres tenen com objectius principals facilitar, millorar i aconseguir la integració al mercat laboral de les persones no comunitàries en les mateixes condicions que els treballadors nacionals mitjançant el diagnòstic, la preformació, l'ajuda a l'autoocupació i l'assessorament als àmbits sociolaborals.


Mitjançant entrevistes personalitzades, s'elabora un perfil professional segons les necessitats, tenint en compte la formació i experiència que es pugui traslladar des dels seus països d'origen per poder oferir el recolzament que precisi. Dit recolzament es possibilita mitjançant actuacions de preformació com recolzament en el desenvolupament de les seves capacitacions laborals com tallers de millora de les tècniques de recerca de feina, formació legal i/o social, així com desenvolupament personal per ajudar a identificar i millorar les seves habilitats socials i professionals.


Aquest tipus de projectes com CIASI són molt positius i necessaris ja que les taxes d'atur en la població extracomunitària són molt altes, ocupant la gran majoria de dita població, l'economia submergida al nostre país.


Comentant amb la companya responsable del servei les deteccions que realitza amb les similituds que troba entre els usuaris i usuàries serien les següents:

-Dificultats amb l'idioma i falta d'informació de recursos per aprendre-ho

-Manca de coneixement dels tràmits d'homologació o convalidació dels estudis que han realitzat al seu país d'origen

-Dificultats amb les noves tecnologies de la informació (TIC’s) i els tràmits online que actualment té l'Administració

-Dificultats en la recerca de feina


Totes aquestes dificultats anteriors poden comportar que la persona entri en risc d'exclusió social i sigui més complicada la seva inserció.


Cada CIASI té les seves directrius diferents però totes elles comparteixen la intencionalitat de potenciar l'autonomia de l'usuari/a acompanyant-lo al seu procés d'adquisició d'habilitats per a la recerca de feina i la seva inserció a la societat a la que inicia un nou camí.

El nostre programa -SOLI-UGT- compta amb la participació de SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu i té per objectiu la inserció en el mercat de treball de persones en risc d'exclusió social.


3 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page