top of page

Quanties i altres novetats de l'IMV el 2024


Les pensions del sistema de Seguretat Social i de Classes Passives de l'Estat s'han revaloritzat un 3,8% el 2024. Una pujada que efectiva des de l'1 de gener, tal com recull el Reial decret llei 8/2023, de 27 de gener desembre.

 

 

Les pensions mínimes, les no contributives i l'Ingrés Mínim Vital (IMV) pugen fins a un 6,9%, d'acord amb el que estableix el Reial decret llei 2/2023 i en virtut de la recomanació 15a del Pacte de Toledo.

Si voleu veure com varien en aquest 2024, les quanties anuals fixades (import que es divideix en 12 pagues) de la renda garantida de l'IMV en virtut del tipus d'unitat de convivència pots fer-ho seguint aquest enllaç https://revista.seg-social.es/-/novedades-del-imv-2024

 

 

Complement a la infància.

L'import d'aquest instrument clau per lluitar contra la pobresa infantil es manté com el 2023 i s'estableix en funció del nombre de menors membres de la unitat de convivència, i en funció de l'edat complerta el dia 1 de gener del corresponent exercici , d'acord amb els trams següents:

  • Menors de 3 anys: 115 euros.

  • Majors de 3 anys i menors de 6 anys: 80,50 euros.

  • Majors de 6 anys i menors de 18 anys: 57,50 euros.

 

 

Incentiu a l’ocupació.

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions va aprovar el 2022 un mecanisme que garanteix que aquells beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital que augmentin la seva participació al mercat de treball incrementin la seva renda disponible.

Aquest mecanisme consisteix que una part de l'augment en els seus ingressos (gràcies a rendiments del treball o de l'activitat econòmica per compte propi) no es tindrà en compte a l'hora de revisar l'IMV, i, per tant, en funció de les rendes, serà possible que segueixi cobrant la prestació (o una part de aquesta) alhora que millora els seus ingressos. Aquesta quantitat l'anomenarem renda no computable.

 

A la revisió anual de l'IMV s'aplicarà el mecanisme de l'Incentiu a l'Ocupació aprovat i es prendrà l'increment produït amb les dades de dos anys anteriors. En el cas del 2024, per a beneficiaris de l'IMV el 2023, es tindrà en compte l'augment de rendes del treball el 2023.

 

 

PIO de SOLI UGT.IB forma part del programa: “SOIB Itineraris Integrats d'Inserció”, promogut pel SOIB i compta amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).”, promovido por el SOIB y cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

0 views

Comments


bottom of page