top of page

Sabies que es pot compatibilitzar la prestació contributiva o el subsidi per desocupació amb feina?


Només podreu compatibilitzar l'atur o subsidi si la feina és a jornada parcial i abans estàvem cobrant una aturada d'una jornada completa. És a dir, que si la nova feina és a jornada completa… oblida't!

Podràs compatibilitzar la prestació o subsidi amb el contracte a temps parcial sempre que ho sol·licitis a la teva oficina de prestacions en el termini dels 15 dies següents a la teva col·locació. La compatibilitat s'iniciarà des de la data d'aquesta col·locació, llevat que la sol·licitis fora de termini, cas en què començarà des de la data de sol·licitud, però no se't descomptaran dies consumits.

 

Com ho sol·licito?

La forma més senzilla de sol·licitar-la és a través del formulari de pre-sol·licitud, que es pot trobar en aquest enllaç del SEPE:

Per fer el tràmit només cal introduir el DNI o NIE i seleccionar l'opció 'Pre-Sol·licitud de prestació individual'. Marcar la casella de “Compatibilitat amb el treball a temps parcial” i emplenar l'apartat “import brut mensual derivat del treball a temps parcial”, perquè el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) pugui verificar que manté el requisit de no tenir rendes.

 

Quina serà la quantia?

La quantia de la teva prestació es veurà reduïda en proporció al temps treballat al contracte a temps parcial, però la durada de la seva prestació no es veurà afectada. En el moment que finalitzi la teva nova relació laboral, tornaràs a la situació habitual de cobrar el 100% de la quantia de l'atur segons els dies que et quedin: els dies consumits es descompten, encara que no els haguessis cobrat íntegrament.

Si es produeixen variacions a la jornada realitzada durant el temps que compatibilitza la prestació amb el contracte a temps parcial, les has de comunicar al SEPE, a fi que es facin les modificacions necessàries en el percentatge de prestació que has de percebre.

 

 

ATENCIÓ: Si ets una persona treballadora fixa discontínua a temps parcial no podràs compatibilitzar la prestació i la feina a temps parcial. En aquest cas, la prestació se suspendrà o s'extingeix.


RECORDA: Si has començat a treballar, és obligatori comunicar-ho al SEPE i donar de baixa la teva prestació. Pots fer aquest tràmit al mateix enllaç de la pàgina web, a través del formulari de pre-sol·licitud triant l'opció baixa.

 


PIO de SOLI UGT.IB forma part del programa: “SOIB Itineraris Integrats d'Inserció”, promogut pel SOIB i compta amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).

6 views

Comments


bottom of page