top of page

Guies 2023 >

< Guías 2023

Captura dona i mercat 2022.JPG

Informe del SOIB del 2022 que reflecteix que la recuperació de l'ocupació en les dones ha sigut més intensa (3,7%) que en els homes

Dona i Mercat de treball a les Illes Balears (2022)

Guia d´Actuació.JPG

Guia Punt Violeta, actuació front a la violència masclista

Guia per aprendre i entendre què és la violència masclista i per què ocorre. Totes les persones podem esser una peça clau, un punt violeta, per acompanyar i atendre a les víctimes (2022)

Captura manual assetjament sexual.JPG

Protocol per a la prevenció i actuació front 
l'asssetjament sexual i assetjament per raó de sexe en l'àmbit laboral

Manual que respon a la necessitat de prevenir,  sensibilitzar i, al seu cas, tallar amb totes les garanties aquestes formes de violència i discriminació a l'àmbit laboral, així com d'acomplir amb la legalitat vigent (2021)

Informe Les Dones tenim nom.jpg

Les dones tenim nom

Informe de la Unió General de Treballadores i Treballadors contra la violència masclista (2021)

GUIA Treball lliure de bitlles.JPG

Guia Treball Lliure de Bitlles (2020)

Guia per aconseguir la igualtat de tracte, igualtat d'oportunitats i aconseguir la no discriminació de gènere a la feina

cap a centres inclusius.jpg

Cap a centres de treball inclusius (2020)

Informe de la Unió General de Treballadors i Treballadores sobre la discriminació de las persones LGTBI en l'àmbit laboral a Espanya.

Captura guia gènere i riscos psicosocials a la feina.JPG

Guia Gènere i Riscos psicosocials al treball (2018)

Marc teòric de la prevenció dels riscos psicosocials des de l'enfocament de gènere i marc jurídic dels riscos psicosocials i polítiques d'ocupació amb enfocament de gènere. Com aplicar la perspectiva de gènere en les organitzacions?

bottom of page