top of page

Prestacions i Ajuts

SEPE.jpg

Ajuts del SEPE
(Servei Públic d'Ocupació Estatal)

Programa d'autocàlcul de la prestació
És una aplicació que permet al ciutadà simular la possible prestació a què podria tenir dret, la seva durada i import.

Captura Ajuts SEPE.JPG
IMV.png

Ajuts de la Seguretat Social
IMV: Ingrés Mínim Vital

Prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Captura IMV.JPG
RESOGA.jpg

Ajuts del Govern de les Illes Balears
RESOLA: Renda Social Garantida

La renda social garantida de les Illes Balears és una prestació periòdica adreçada a cobrir les situacions de vulnerabilitat social derivada de la manca de recursos econòmics de les persones, famílies o altres nuclis de convivència.

Captura RESOGA.JPG
IBAVI.jpeg

Ajuts per a l'habitatge
IBAVI: Institut Balear de l'Habitatge

La renda social garantida de les Illes Balears és una prestació periòdica adreçada a cobrir les situacions de vulnerabilitat social derivada de la manca de recursos econòmics de les persones, famílies o altres nuclis de convivència.

Captura IBAVI.JPG
CMSS Palma_edited.jpg

Serveis Socials,  (Ajuntament de Palma)

Consulta el teu centre de serveis socials segons el teu CP
o trucant al Equip Primera Atenció Serveis Socials (EPASS)

Captura Serveis Socials.JPG
bottom of page