top of page

Coneixes les ajudes que existeixen si has cotitzat?

La gran majoria de persones que sol·liciten ajudes econòmiques ho fan per cobrir les necessitats bàsiques, com menjar, vestir-se o pagar un habitatge, etc.


Des que va iniciar la pandèmia al març del 2020, 1.4 milions de persones van rebre a Espanya ajudes econòmiques derivades de la situació de crisis sanitària i, per consegüent, crisis econòmica.


Des del SOLI hem detectat la confusió que aquests subsidis generen i hem tractar d'explicar quines ajudes podem sol·licitar un cop hem esgotat l'atur, o si no tenim dret al mateix.


A l'entrada del blog d'aquesta setmana, presentem un resum de les ajudes econòmiques del SEPE que s'ofereixen al nostre país durant aquest any 2022 i les diferències que existeixen entre elles quan sí s'ha cotitzat:


- Prestació per atur contributiu: comunament coneguda com "atur". és l'ajuda econòmica per aquells treballadors que han perdut involuntàriament el seu treball i tenen 360 dies o més de cotització per atur acumulat. Es denomina contributiva perquè la quantitat que es cobrarà i el temps durant el qual es cobrarà, depenen de les cotitzacions per atur que es tinguin acumulades, és a dir, a major contribució, major prestació.

Pots accedir al Programa d'autocàlcul de prestacions per atur per consultar quina ajuda pots sol·licitar segons les teves condicions al següent link: https://sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimulador.do

- Subsidi per atur: ajuda per aquelles persones que han treballat i cotitzat per atur almanco 3 mesos, si es tenen responsabilitats familiars, i almanco 6 mesos, si no tenen responsabilitats familiars. S'entén per responsabilitats familiars el tenir al seu càrrec al seu cònjuge, fill/a per naturalesa o adopció que sigui menor de 26 anys o major amb discapacitat, així com menors en acollida. A més a més, no s'han de percebre rentes de qualsevol tipus superiors al 75% del salari interprofessional, la persona ha d'estar inscrita com demandant de feina i mantenir la inscripció durant tot el període de percepció de la quantia econòmica.


- Subsidi por insuficiència de cotització o per pèrdua de feina: subsidi de duració determinada per als treballadors en atur amb una cotització menor a 360 dies, és a dir, persones que s'hagin quedat en atur i tinguin com a mínim 3 mesos cotitzats si tenen responsabilitats familiar, i 6 mesos si no les tenen. És important tenir en compte que aquest subsidi consumeix les cotitzacions acumulades.


Treballadors amb responsabilitats familiars

  • Si han cotitzat durant 3, 4 o 5 mesos, el subsidi serà de 3, 4 o 5 mesos respectivament. Es compta el total de cotitzacions acumulades als darrers sis anys.

  • Si han cotitzat entre 6 i 12 mesos, el subsidi tindrà 21 mesos de duració (es concedeixen inicialment 6 mesos i després es sol·liciten les pròrrogues cada 6 mesos.

Treballadors sense responsabilitats familiars

Es necessitarà tenir acumulats almanco 6 mesos de cotitzacions (180 dies) que no s'hagin consumit. Té una durada de 6 mesos.


- Subsidi per a majors de 52 anys: podran beneficiar-se els aturats majors de 52 anys un cop hagin esgotat la prestació contributiva, de 463€ mensuals mentre cerquen feina. Aquest subsidi els cobrirà fins que compleixin l’edat de jubilació, es va ampliar al 2019 dels 55 als 52 anys i sí cotitza per a la jubilació.


- Subsidi per majors de 45 anys o “Subsidi por esgotament de la prestació contributiva sense responsabilitats familiars”: va destinat a persones que han esgotat l'atur, amb carència de rentes i sense responsabilitats familiars. Rebran 463€ al mes durant un període màxim de 6 mesos.


- Ajuda familiar per aturats: es concedeix a persones amb responsabilitats familiars, que manquen de rentes i han esgotat la prestació per atur i no poden cobrar-la perquè tenen cotitzacions superiors a tres mesos (90 dies), sense arribar a l'any necessari. Es perceben 463,21€ al mes durant màxim 18 mesos.


- Renta Activa d'Inserció per aturats de llarga duració (RAI): ajuda extraordinària (únicament es poden sol·licitar quan no es té dret a ajudes ordinàries com la prestació per atur i els subsidis per atur) de 463€/mes durant 11 mesos que es concedeix a:

o Treballadors majors de 45 anys en situació d'atur de llarga duració

o Víctimes de violència de gènere

o Emigrants retornats majors de 45 anys

o Aturats amb discapacitat igual o superior al 33%Si el SEPE ens denega les ajudes sol·licitades, acudirem a la Seguretat Social i, un cop també denegades, a la Comunitat Autònoma (IMAS). A la següent publicació, podrem veure les ajudes econòmiques de les que disposem tant a nivell de la Seguretat Social i les Illes Balears, com a comunitat autònoma.

Per a més informació, podeu consultar als següents enllaços:

· SEGURETAT SOCIAL: https://imv.seg-social.es

· COMUNITAT AUTÒNOMA: https://n9.cl/mrzh


El nostre programa -SOLI UGT- compta amb la participació del SOIB i del cofinançament del Fons Social Europeu i té per objectiu la inserció al mercat de treball de persones en risc d'exclusió social.


21 views

Comments


bottom of page