top of page

Garantint el teu Benestar. La importància d’estar d’alta a la Seguretat Social de forma correcta.


Al panorama laboral actual, la seguretat social juga un paper fonamental en la protecció dels drets dels treballadors i treballadores. Tot i això, és important no només estar donat d’alta, sinó també assegurar que aquesta afiliació reflecteixi de manera precisa les hores treballades i les condicions laborals reals.

 

Veurem la importància que té que els ocupadors ens assegurin adequadament i no ens donin d’alta per menys hores de què realment treballem.

 

1.          Protecció integral: estar donat d’alta a al seguretat social no només garanteixi accés a serveis mèdics i protecció davant d’eventualitats, sinó que també ofereix seguretat a l’àmbit laboral. És crucial què els ocupadors assegurin el seus treballadors/es per totes les hores efectivament treballades, evitant practiques que vulnerin els seus drets.

2.          Compliment d’obligacions legals: els ocupadors tenen la responsabilitat legal d’assegurar els empleats per totes les hores treballades. Denunciar situacions en què es pretén donar d’altar per menys hores de què realment es treballen és fonamental per fer valer els nostres drets i assegurar un tracte just i equitatiu.

3.          Garantia de prestacions futures: una correcta afiliació a la seguretat social no només protegeix els drets presents, sinó que també garanteix prestacions futures, com ara una jubilació digna. Assegurar-se d’estar correctament donat o donada d’alta és una inversió en el futur i en el bé estar a llarg termini.

4.          Promoció de relacions laborals justes: fomentar relacions laborals justes i transparents beneficia tant els treballadors/es con el ocupadors. Una correcta afiliació a la seguretat social és un indicador d’un compromís mutu amb el compliment de les obligacions laborals i el respecte pels drets dels treballadors i treballadores.

5.          Empoderament dels treballador: és fonamental que els treballadors/es coneguin els seus drets i s’apoderin per exigir-ne el compliment. Això inclou el dret a estar degudament assegurats/des per totes les hores treballades i a denunciar qualsevol irregularitat en cas que es produeixi.

 

Estar d’altar a la seguretat social és un dret fonamental dels treballadors/es que garanteix protecció integral i seguretat en l’àmbit laboral. És crucial que els empleadors compleixen les seves obligacions legals i assegurin adequadament els seus empleats, evitant practiques que vulnerin els seus drets. Només a través del coneixement i la defensa dels nostres drets laborals podem construir un entorn laboral més just i equitatiu per a tothom.

 

 

PIO de SOLI UGT.IB forma part del programa: “SOIB Itineraris Integrats d'Inserció”, promogut pel SOIB i compta amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).

21 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page