top of page

“Tinc 64 anys i acabo de trobar feina”


Coneixies el terme “edadisme”? La OMS el va presentar com a “els estereotips, els prejudicis i la discriminació contra les persones degut a la seva edat”. Aquest fenomen té conseqüències greus per la salut, el benestar i els drets humans. Molts dels usuaris i usuàries del Servei d'Orientació Laboral Integral (SOLI) ho han experimentat en més d'una ocasió.


L'Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix la discriminació per edat com un problema que es troba al mateix nivell que la discriminació per sexe o raça, tot i que s'ha normalitzat socialment. Segons la Fundació Adecco, es descarten el 85% dels currículums de les persones majors de 55 anys que es presenten a processos selectius. Una altra dada important que aporten els seus informes, és que s'ha duplicat en 8 anys l'atur de llarga duració entre dita població. Per tant, la discriminació per edat és una realitat actual.


Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA), a finals del darrer trimestre del 2021, dels 3,1 milions d'aturats i aturades, el 48,2% duu més d'un any cercant feina sense trobar-la, considerant així que es tracta d'atur de llarga durada. Entre la població de més de 50 anys, el 64,6% són aturats i aturades de llarga durada. Per això, quasi 2,9 milions recorren a coneguts, familiars i organitzacions sindicals per trobar una feina, ja que les ofertes laborals adequades a la seva edat segueixen essent escasses i amb una alta càrrega de discriminació i estereotips. En moltes ocasions, les empreses es centren més en valorar l'edat i la formació, enlloc de valorar l'experiència, la maduresa, temprança o fidelitat. Un altre factor que es té en compte és el possible absentisme laboral que es pot produir a dit col·lectiu per tenir una major probabilitat de sofrir problemes de salut. Amb consciència o fora ella, les empreses es basen en els estereotips als que es veuen sotmesos els majors de 50 anys i que els comporten dites dificultats per trobar feina.

No obstant, des del SOLI es pretén motivar a dit col·lectiu per a la recerca activa de feina, proposant ampliar els seus coneixements i habilitats mitjançant la realització de pràctiques, intermediació laboral per aconseguir fer arribar els seus currículums a un major nombre d'empreses, realització de tallers d'habilitats personals i motivació i al món laboral així com tallers de recerca de feina a les xarxes socials, tutorització per inscriure's a les ofertes i fomentar la constància i continuïtat, actualització de currículums adequats a la modernitat, etc.


Armando és usuari del nostre servei des de fa tres anys i ha accedit a compartir la seva història amb nosaltres per crear consciència de les dificultats a les que s'enfronta el col·lectiu de persones entre 55 i 65 anys a l'hora de cercar feina. Ell és cubà i va treballar durant 36 anys al seu país, desenvolupant feines qualificades però sense haver pogut traslladar i verificar dita experiència a Espanya, pel que s'ha vist obligat a recórrer a feines temporals de neteja.


Comenta que s'ha sentit molt recolzat en la recerca de feina des del servei SOLI-UGT i molt ben atès a les entrevistes que ha acudit, tot i que finalment es neguin a contractar-lo pel que ell afirma “no volen a gent gran; no em seleccionaven per la meva edat”, valorant que no existeix una justificació real i objectiva per negar la contractació més enllà de la seva edat.


Valora amb gran injustícia la discriminació per edat que sofreix el col·lectiu de majors de 55 anys per trobar feina a Espanya, afirmant que a Cuba ocorre tot el contrari, és a dir, sí contracten a persones majors de 55 anys valorant més l'experiència que l'edat.


Explica anècdotes de feines anteriors tals com que, tot i a ser el major de la plantilla, li han arribat a encomanar la tasca de formar a altres treballadors i treballadores, el qual resulta incongruent en relació a les dificultats en la recerca de feina i el desenvolupament de les tasques.


Considera que la seva positivitat i les seves ganes de treballar han sigut els seus punts forts i li han ajudat en trobar feina tot i tenir 64 anys i, finalment, fa un mes va començar a treballar a una cadena hotelera amb un contracte de varis mesos.


El proper mes de juliol, Armando complirà 65 anys pel que podrà optar a una pensió per jubilació. Des de el nostre servei d'orientació celebrem aquesta noticia, li donem l'enhorabona per la seva nova feina i li desitgem tota la sort del món.


Moltes gràcies Armando per compartir la teva experiència!El nostre programa -SOLI-UGT- compta amb la participació del SOIB i del cofinançament del Fons Social Europeu i té per objectiu la inserció al mercat de treball de persones en risc d'exclusió social.

16 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page