top of page

Coneix la nova guia de Conciliació i Corresponsabilitat?


La conciliació és l'intent de compaginar responsabilitats i interessos en els diferents àmbits de la vida, incloent-hi el treball remunerat, el treball domèstic, les relacions afectives, les responsabilitats familiars, el lleure i el lleure de cada persona per al seu desenvolupament personal.

 

La corresponsabilitat consisteix en el repartiment igualitari de tasques i responsabilitats familiars entre totes les persones que conviuen a la llar.

 

Tal com es comença assenyalant en aquesta guia:

 

'El repartiment just i equilibrat de les tasques de cura i domèstiques no només és imprescindible per a la igualtat de tracte i d'oportunitats; sinó que és fonamental en termes de justícia social.

Tal com constaten les estadístiques d'usos del temps i d'ocupació, les dones tenen més dificultats per accedir i mantenir-se al mercat de treball assalariat per l'assumpció de les responsabilitats familiars i de cura.’

 

Així doncs, us presentem aquesta guia on trobareu totes les mesures de formació, sensibilització i assessorament per a la promoció de la conciliació i corresponsabilitat actualitzades al 2024:

  • Permís per naixement i cura de menor de 12 mesos, per adopció, acolliment, cura del lactant, permís parental, prenatal… i altres permisos i suspensions.

  • Adaptació o reduccions de jornada laboral per guarda legal i excedències per cura de familiars.

  • Altres permisos per circumstàncies familiars i absències per força major.

  • Així com altres fórmules per conciliar la vida familiar i laboral i la corresponsabilitat

 

La publica ARTEMISA. Què és ARTEMISA?

El Projecte Artemisa és un conjunt de mesures posades en marxa per la Unió General de Treballadores i Treballadors d'Espanya que centra els seus esforços en el foment de la corresponsabilitat a l'àmbit laboral mitjançant la sensibilització, difusió i assessorament en matèria de drets a persones treballadores per a que tant els homes com les dones coneguin els seus drets laborals en matèria de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i el seu exercici sigui corresponsable.

 

Per accedir-hi podeu fer-ho accedir directament per la web d'ARTEMISA, des d'on podreu fer consultes online de dubtes que us puguin sorgir: https://proyectoartemisaugt.org/

O a la nostra pàgina apartat; Guies d'Igualtat: https://www.empleomallorca-ugt.com/guiasdeinteres

 

Un darrer suggeriment: des d'ARTEMISA ens presenten l'APP MeToca per ajudar-vos a organitzar el repartiment de tasques de la llar i assolir la coresponsabilitat entre els membres de casa teva.

 

Compartir les tasques domèstiques i de cura mai havia estat tan fàcil:

1. Descarrega l'APP

2. Crea el teu equip convidant la resta de membres de casa teva.

3. Registra totes les tasques que realitzeu habitualment.

 

PIO de SOLI UGT.IB forma part del programa: “SOIB Itineraris Integrats d'Inserció”, promogut pel SOIB i compta amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).

0 views

Comentarios


bottom of page