top of page

INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT I LIQUIDACIÓ, DIFERÈNCIES


Baixa voluntària, fi de contracte temporal, no superació de període de prova, acomiadament disciplinari, per causes objectives o col·lectiu… Tens clar el que l'empresa et deu? Per desgràcia, la fi de l'estiu significa que moltes persones de les Illes es queden sense treball.

Confondre la quitança amb la indemnització és un error molt més freqüent, encara que en realitat es tracta de dos conceptes bastant diferents.

Quitança: document en el qual l'empresa indica les quantitats pendents d'abonament a la persona treballadora en el moment en què acaba la relació laboral. La quitança habitualment inclou el salari dels dies treballats aquest mes; la part proporcional de les pagues extra; els dies de vacances no gaudits; hores extres no pagades; altres plusos i pagues generades i no pagades. Indemnització: únicament es pot cobrar si la fi de la relació contractual s'ha realitzat per part de l'empresa i no de l'empleat. Existeixen multitud de tipus diferents, però les més habituals són:

  • Indemnització per fi de contracte temporal: 8 a 12 dies en funció de la data de formalització del contracte.

  • Acomiadament disciplinari: procedent (sense indemnització) improcedent (33 dies, 45 dies per a contractes signats abans de febrer de 2012).

  • Acomiadament per causes objectives: 20 dies per any treballo fins a 12 mensualitats.

  • Acomiadament col·lectiu (ERE): s'indemnitza com a mínim de 20 dies de salari amb un màxim de 12 mensualitats.

Per tant:

- La indemnizació es cobra sempre, independentment del motiu de la relació laboral. - La indemnització, en canvi, és l'import que ha de pagar l'empresa a la persona treballadora únicament en cas d'acomiadament.

- Si el treballador/a deixa l'ús de manera voluntària no té dret a indemnització. - No oblidis exigir la carta d'acomiadament. L'empresa ha de notificar l'acomiadament per escrit, no són vàlides comunicacions de manera verbal, per SMS o per WhatsApp. - A més, l'empresa sempre ha de justificar el motiu de l'acomiadament.

El nostre programa -SOLI-UGT- compta amb la participació de SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu i té per objectiu la inserció en el mercat de treball de persones en risc d'exclusió social.

55 views

Comments


bottom of page