top of page

La meitat dels usuaris-as del SOLI UGT Balears va aconseguir inserir-se laboralment l'any passat


L'equip, que va atendre un total de 226 persones -de les que 209 van ser donades d'alta en el projecte-, va aconseguir un 48,5% d'insercions laborals. Amb aquestes dades, la responsable del projecte Maider Calvo Irastorza realitza una lectura molt positiva dels resultat aconseguits ja que ‘‘s'han aconseguit els objectius d'inserció establerts en un any molt complicat a nivell laboral per a Mallorca, amb una temporada alta de treball molt més curta de l'habitual on molts establiments van estar tancats o van viure hores molt baixes referent a la contractació de personal, a causa de la incertesa causada per la pandèmia’, explica la coordinadora del projecte SOLI.Igualment, Irastorza afegeix que ‘L'únic ‘però’ que ens veiem obligats a esmentar, és el referent a la temporalitat dels contractes signats, ja que la crisi pandèmica els ha precarizado encara més. Així, del total de contractes que les persones usuàries van signar, el 60% dels contractes van tenir una durada màxima de dos mesos’.


Referent a la formació, des de SOLI es valora favorablement que 29 persones usuàries es van inserir en un itinerari formatiu amb el qual, d'una banda van aconseguir millorar les seves competències professionals i per una altra van ampliar les seves possibilitats de contractació.


En relació al desenvolupament del projecte, Maider Calvo destaca altres aspectes, com que un nombre significatiu de persones ja haguessin passat per l'itinerari l'any anterior ha afavorit el seu nivell d'implicació i motivació en el programa. Igualment, explica que, el fet dels tallers de recerca d'ocupació es realitzen de manera individual i personalitzada aconsegueix en les usuàris-es un major nivell d'aprenentatge en el maneig de les eines de cerca d'ocupació.


A més, la responsable també destaca que durant l'any passat es va continuar amb el servei de suport en la tramitació d'una sèrie de gestions en línia que l'administració proporciona de manera insuficient però que resulten necessàries per a aquestes persones ja que parlem de gestions com la tramitació de l’IMV, RESOGA, tràmits SEPE o ajudes al lloguer, entre altres.


Discriminació de gènere

D'altra banda, es tracta del primer any que el servei atén més dones (59%) que homes (41%) atenent tant el principi de discriminació positiva com al fet que el col·lectiu femení ha resultat més vulnerable, una vegada més, a l'hora de poder fer front a la crisi pandèmica des d'un punt de vista laboral.


Discriminació per edat

Un altre fet que es repeteix any rere any en el nostre servei és la constatació que als grups de major edat (majors de 45) els costa més aconseguir una inserció en el mercat laboral actual, ja que valors tan importants com l'experiència i la maduresa són menyspreats a l'hora de realitzar contractacions.


Acords amb empreses

L'any passat, el Departament d'Intermediació de SOLI va aconseguir signar 19 nous acords de col·laboració per a la inserció d'usuàris-es amb empreses entre les que destaquen la Fundació Aspace o el sindicat USO i que sumen un total de 160 des de que el programa PIO es va iniciar. En aquest apartat també podem afegir que més de 100 empreses han tingut un paper destacat ja que, bé han inserit, han facilitat els processos de selecció o bé han ajudat i facilitat els tràmits de contractació de les persones del nostre servei.


El nostre programa -SOLI-UGT- compta amb la participació de SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu i té per objectiu la inserció en el mercat de treball de persones en risc d'exclusió social.


8 views

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page