top of page

Les treballadores de la llar i els seus drets a reconèixer


Més del 95% de les persones afiliades a la Seguretat Social en l'activitat de “treballadores de la llar” són dones, les quals es veuen perjudicades per l'extinció dels seus contractes sense causa justificada, el fet de no considerar la feina com nocturnitat, dificultats d'actuació per part d'inspeccions de treball, així com l'exclusió de la prevenció dels riscos laborals, el que dificulta enormement tant la consecució de la feina de forma correcta com la continuïtat de dits llocs de feina, a més a més de veure minvats els seus drets com a treballadores, no podent optar a descans, sous no qualificats, etc.


Per intentar pal·liar aquestes conseqüències, UGT va elaborar un informe “Trabajar cuidando” on es demostra que “Espanya concentra el 29,1% del total de la feina domèstica dels països de la Unió Europea” demostrant així que el nostre país requeria les modificacions pertinents en matèria de beneficis laborals, tan necessàries com poden ser cotitzar i cobrar l'atur.


Per això, el Govern ha acordat ratificar el Conveni 189 de l'Organització Internacional del Treball, on es reconeix la reivindicació d'aquest col·lectiu per iniciar la regularització de la normativa, amb l'objectiu d'igualar les condicions del col·lectiu feminitzat de les treballadores domèstiques amb la resta de treballadors en matèria de protecció laboral, podent així accedir a la prestació per atur. Amb aquesta actuació es pretén, tal i com va afirmar la Ministra de Treball, Yolanda Díaz, “(…) este Gobierno ya nunca más dejará atrás a las trabajadoras del hogar”.


Aquestes actuacions han sigut promogudes arrel de la sentència publicada al febrer per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a la que es demostra que es tracta d'una discriminació directa per raó de sexe el fet de que al col·lectiu de les treballadores domèstiques no se'ls reconegui el dret a l'atur, essent contrari al dret comunitari. Aquesta sentencia ve originada per una denúncia interposada per part d'una treballadora de la llar a Galícia, na Mariana, la qual un cop es va quedar sense feina i sense dret a percebre l'atur, va reclamar a la Seguretat Social els seus drets. Després d'una negativa i la posterior consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es va reconèixer la discriminació, obligant així a l'Administració a realitzar les modificacions legals pertinents.


Només demanen allò que els pertoca ja que, tot i que ara tinguin un contracte, segueixen tenint una feina de base discriminatòria. Segons l'article 251 de la llei de la Seguretat Social, les treballadores de la llar no tenen dret a cotitzar per la contingència d'atur pel que, si es queden sense feina, no tenen dret a cobrar l'atur. Es tracta d'un problema de limitació legal que concorre en la falta de drets d'aquest col·lectiu.


Gràcies a l'associacionisme, les manifestacions i les denúncies de la precarietat s'han pogut iniciar els procediments necessaris per realitzar les modificacions pertinents i, a la fi, modificar el Conveni de les Treballadores de la Llar, amb una última actualització l'any 1985.


I, especialment, Gràcies a na Mariana!El nostre programa -SOLI-UGT- compta amb la participació del SOIB i del cofinançament del Fons Social Europeu i té per objectiu la inserció al mercat de treball de persones en risc d'exclusió social.

31 views

Kommentare


bottom of page